Dany jest tekst zajmuj-cy np:50 linijek który chcemy wyświetlić mając do dyspozycji 20 linijek. Żeby by-o wygodniej najlepiej załadować go do tablicy.

Potrzebna jest zmienna x (np: typu integer} zawierająca numer linijki od której program ma wyświetlać. Resztę załatwi pętla for:

Autor: Piotr Szczepaniec