Artykuł przedstawia prosty algorytm kodowania tekstu na podstawie określonych liczb.  Na początku zadeklaruj stałe. Na podstawie ich wartości będzie kodowany i dekodowany tekst.

Funkcja do kodowania tekstu jest następująca :

Do odkodowania posłużymy się :

Wywołanie funkcji kodującej :

Wywołanie funkcji dekodującej :

 

Autor: Nakiel

Załączniki