Artykuł opisuje w jaki sposób stworzyć anonimowany rysunek np. bohatera gry czy inne elemenety otoczenia.

Umieść na formie na formie komponenty :

Komponent – Proponowana nazwa
DXTimer – DXTimer1
DXDraw – DXDraw1
DXImageList – DXImageList1
DXSpriteEngine – SEngine

Na początku musisz zaopatrzyć się w jakiś rysunek składający się z dwóch lub kilku klatek w formacie BMP lub DIB. My użyjemy:

Teraz należy umieścić go w DxImageList1. Jako PatternWidth oraz PatternHeight podaj 50. Jest to szerokość i wysokość pojedynczej klatki. Nazwa w naszym przypadku to stwor. Przypominam o deklaracji naszego obiektu (szczegóły w starszych artykułach) :

Teraz przechodzimy do OnCreate naszej formy i podajemy :

Nowością są ostatnie trzy parametry. Aby animować jakiś rysunek wystarczy je uzupełnić.

Na zakończenie został nam Zegar. Interval tak jak zawsze ustaw na 0. Jako OnTimer podaj :

To wszystko.

Autor: Nakiel

Załączniki