Artykuł opisuje w jaki sposób korzystać z obiektów TBackgroundSprite umożliwiających tworzenie animowanego tła w grze.

1. Na początku wstawmy na formę odpowiednie komponenty:

Komponent – Proponowana nazwa
DXSpriteEngine – DXSpriteEngine1
DXTimer – DXTimer1 (Interval 0)
DXDraw – DXDraw1 (align alClient)
DXImageList – DXImageList1

Dla DXImageList i DXSpriteEngine w polu DxDraw wybierzcie DxDraw1. W DXImageList dodajmy obrazek najlepiej jakiś nieduży sprite po np. 16×16 każda klatka na której może być np. jedna gwiazda. Nazwijmy ten obrazek po prostu „obrazek” 🙂 a PatternWidth i PatternHeight ustawmy na rozmiar klatki czyli w naszym przypadku 16 i 16.

Teraz między uses a type wpiszmy:

Następnie zadeklarujmy w var:

ScrollBackground:TScrollBackground;
Między implementation a end. wprowadźmy :

To jest procedura ruchu naszego tła. W takiej postaci kodu tło będzie się przesuwać z góry na duł z prędkością 60/1000 Jeśli chcecie żeby przesuwało w drugą stronę musicie zmienić znak + na -, a żeby przesuwało się poziomo należy zmienić Y na X.

Teraz kliknijcie na DxTimer i na zakładkę events a tam dwa razy na OnTimer i wpiszcie:

W Form1.FormCreate umieśćmy kod :

Takich funkcji możemy dać tutaj więcej. Powinno wszystko działać 🙂

Autor: Nakiel

Załączniki