Tworzenie bibliotek DLL z możliwością wykorzystania w innych programach.

1. Tworzenie bibliotek 

Szkielet biblioteki uzyskamy za pomocą „Wizarda” Delphi. Aby z niego skorzystać wyszukaj w menu File –> New –> Other… –> DLL Wizard, a następnie kliknij „OK”.

Rzucającą się w oczy różnicą będzie zamiana „Program Project1” na „Library Project1”, czyli po prostu zmiana deklaracji z programu na bibliotekę.

Funkcje, które mają być wykonywane przez inne aplikacje umieszczamy w exports.

Szczegóły zamiany można zobaczyć na przykładzie poniżej:

Przed zamianą :

Po zamianie :

2. Odczyt funkcji z biblioteki 

Aby móc odczytać dane z naszej biblioteki musimy znać nazwy funkcji jakie ona posiada oraz jakiego typu zwraca wartości. Oto przykład odwołania się do biblioteki DLL:

Funkcja zwraca tekst utworzony przez funkcję GetString znajdującą się w bibliotece. DLLFRAME to nazwa biblioteki do której się odwołujemy. Po zadeklarowaniu funkcji nadszedł czas ją wykorzystać:

Procedura wyświetli nam okno z komunikatem pochodzącym z funkcji GetString;

3. Przykład biblioteki

Funkcja będzie zwracać sumę dwóch liczb:

1. Plik projektu

2. Unit z funkcją

3. W programie umieszczamy :

4. Utwórzmy Label1, Button1 i zapiszmy :

Po kliknięciu przycisku na Label1 pojawi się suma liczb 1 oraz 2. Są to zaledwie podstawy tworzenia bibliotek DLL. Więcej informacji uzyskasz z kursu znajdującego się w dziale download.