Instalowanie nowych komponentów stanowi poważny problem dla każdego początkującego programisty. Aby to zrobić wystarczy postępować według poniższego przykładu.

Na początek wybierzmy sobie jakiś komponent np. FlatStyle. Rozpakujmy go w dowolnym katalogu. Polecam przygotować specjalny katalog dla komponentów, aby utrzymać porządek. np.

C:\Delphi6\dodatki

Po rozpakowaniu otrzymujemy w katalogu następujące pliki : 

Wybieramy plik z rozszerzeniem .dpk. W tym przypadku są takie dwa pliki, ponieważ pracujemy na Delphi 5 wybieramy ten z końcówką _d5. Klikamy dwa razy i otwiera się Delphi, a w nim takie oto okno:

Klikamy Compile, a następnie Install i mamy problem z głowy.

Niestety nie zawsze mamy pliki .dpk(biblioteki) dostępne wraz z komponentem. Należy w takim przypadku poradzić sobie z tym w inny sposób:
Uruchamiamy Delphi, w górnym menu znajduje się pole Component, klikamy na nie, a następnie wybieramy polecenie Install Component…. Powinno pojawić się okno :

W pierwszym polu tekstowym klikając browse wybieramy nasz komponent .pas lub .dcu.. W trzecim polu tekstowym znajduje się ścieżka do biblioteki w której zostaną zapisane informacje o naszym komponencie, domyślnie jest to dcluser.dpk. Klikamy OK, w wyniku czego pojawia nam się w/w okienko, postępujemy wtedy w taki sam sposób jak wyżej opisany. Czasami aby dało się zainstalować komponent musimy w Menu Tools -> Envirnoment Option -> Library dodaj ścieżkę do naszego komponentu.

Kolejnym spotykanym problemem są komponenty dla innej wersji Delphi, czasami da się je rozwiązać w prosty sposób, czasami trzeba trochę się pomęczyć, a niekiedy nie da się takiego zainstalować np. instalując w Delphi 6 komponent z Delphi 5 może się pojawić komunikat o braku pliku DsgIntf.dcu, należy wtedy w źródle komponentu zamienić DsgIntf na DesignIntf, DesignEditors oraz dodać do package znajdujące się w katalogu plik DesignIde.dcp.

Mam nadzieję, że po tym tutorialu będziecie już umieli bez problemu zainstalować komponenty. Życzę powodzenia.

Autor: Nakiel