PowerDraw posiada własne narzędzia do obsługi klawiatury, joysticka oraz myszy.

Nazywa się PowerInput. Umożliwia lepszą kontrolę tych urządzeń niż DXInput czy zwykłe funkcje Delphi. Komponent PowerInput możemy przeciągnąć z palety PowerDraw lub utworzyć dynamicznie w ten oto sposób:

Ustawienie wartości DoKeybord na True włącza obsługę klawiatury.
Ustawienie wartości DoMouse na True włącza obsługę myszy.
Ustawienie wartości DoJoystick na True włącza obsługę joysticka.

Aby odświezyć listę wciśniętych klawiszy musimy użyć polecenia :

Umieszczamy je w TimerPower1.OnRender lub w innej procedurze, która jest wywoływana co każdą klatkę gry.

1. Klawiatura 

Procedura sprawdzająca, czy dany klawisz został wciśnięty :

PowerDraw posiada własną numerację klawiszy. Oto ona :

Nazwa danego klawisza możemy odczytać poleceniem :

2. Mysz
PowerInput sprawdza wyłącznie o ile pikseli przesunął się kursor. Uzyskać pozycję kursora możemy w następujący sposób :

Mamy pozycję kursora, teraz przyciski:

NumerPrzycisku stanowią liczby od 0 do 7 (0 – lewy przycisk, 1 – prawy przycisk,… itd.)

3. Joystick

Pozycję wyznaczoną przez joystick odczytamy w ten sposób :

Wciśnięcie klawisza odczytamy :

k to numer klawisza.

Autor: Nakiel