Artykuł opisuje w jaki sposób zastąpić zwykły kursor systemowy innym otwartym z pliku graficznego.

Umieść na formie na formie komponenty :

Komponent – Proponowana nazwa
DXTimer – DXTimer1
DXDraw – DXDraw1
DXImageList – DXImageList1

Najpierw musimy wyłączyć wyświetlanie domyślnego kursora systemu. Aby to zrobić w procedurze OnCreate Formy wstaw poniższy kod:

Następnie musimy umieścić nasz rysunek kursora w DXImageList1 (patrz : Wprowadzenie). Nazwijmy go mysz. Jako parametr DxDraw wpiszmy DxDraw1. W przypadku naszego kursora musimy dodatkowo ustawić TransparentColor na clWhite, ponieważ znajduje się on na białym tle.

Kolejnym etapem jest wyświetlanie oraz przesuwanie rysunku według pozycji kursora. Wykonamy to przy pomocy komponentu TDXTimer. Procedura w OnTimer powinna wyglądać następująco :

_mx, _my – współrzędne naszego nowego kursora. Polecenie Draw wyświetla kursor, a Flip przerzuca wszystko na ekran.

Autor: Nakiel

Załączniki