Artykuł opisuje szczegółowo wszystkie zagadnienia związane z obsługą rejestru. Dołączony jest przykładowy kod źródłowy programu wykonujące bardzo wiele czynności na rejestrze.

1.Fundamenty

Na początku musimy zadeklarować rejestr w naszym programie. Robimy to poprzez dodanie Registry w uses. Następnie deklarujemy obiekt rejestru :

Teraz tworzymy obiekt :

W Delphi 5 lub wyższych w Create należy dopisać gałąź rejestru jaka nas interesuje

Ustawiamy gałąź główną np.

Domyślnie ustawione jest HKEY_CURRENT_USER. Tam zapisywane są ustawienia dla aktualne zalogowanego użytkownika Windows.
Otwórzmy teraz jakiś klucz korzystając z polecenia OpenKey :

Przykładowa funkcja odczytująca datę instalacji systemu Windows.

Niektóre polecenia mogą być jeszcze niezrozumiałe, wytłumaczymy je w dalszej części kursu.

2.Odczyt informacji

Aby odczytać jakiekolwiek informacje z rejestru to musimy znać ich typ zapisu tzn. inne są polecenia do odczytu tekstu, liczb a jeszcze inne do czasu oraz daty. Niżej znajdziesz opis poleceń do odczytu danych różnego typu:

Binaria (Binary)
Dane są zwracane jako record. Do odczytu binariów posłuży:

Włączony / Wyłączony (Boolean)
Funkcja zwraca wartość tak lub nie. Oto ona:

Data / Czas (DateTime)
Do odczytu będzie potrzebny obiekt TDateTime. Oto funkcja zwracająca :

Liczby rzeczywiste (Float)
Ta funkcja posłuży do odczytu liczb zmiennoprzecinkowych

Całkowite (Integer)
Zwraca liczby całkowite :

Tekst (String)
Informacje tekstowe :

3.Zapis informacji

Polecenia podobne do w/w.

WriteBinaryData
WriteBool
WriteCurrency
WriteDateTime
WriteExpandString Służy do zapisu tekstów np. ścieżek plików

WriteFloat
WriteInteger
WriteString

4.Typy danych

Zwracanie typu danych :

Powyżej zapisaliśmy: jeśli wartość będzie typu liczbowego ( rdInteger) wtedy zrób :, itd.

5.Pobieranie danych z klucza

Polecenia powinny być już wam znane. Programik wyświetla listę ostatnio otwieranych programów w Delphi ( tutaj w D4) :

6.Tworzenie nowych kluczy

Tutaj również wykorzystamy polecenie OpenKey.
Klucz zostanie utworzony tylko wtedy, gdy podamy drugi parametr jako True :

7.Otwieranie kluczy

Klucze możemy otwierać na dwa sposoby: tylko do odczytu oraz do odczytu i zapisu.

Otwieramy do odczytu i zapisu:

Otwieramy tylko do odczytu:

Do czego służy wartość Boolean wytłumaczyłem w części 6 kursu.

8.Usuwanie kluczy

Wykorzystamy w tym celu polecenie :

Usuwa ono klucz wraz z podkluczami i wartościami.

9.Usuwanie wartości

Podobnie jak w przypadku kluczy wartości usuwamy jednym poleceniem.

Jeśli zaś chcesz zmienić nazwę wartości to posłuż się poleceniem :

10.Przenoszenie kluczy

Jeśli korzystasz z serii Windows 9x to w celu przeniesienia klucza użyj polecenia

Jeśli zaś korzystasz z Windows NT, 2000,.. to skorzystaj z polecenia :

11.Big Demo + Source

A teraz prawdziwe cudo dla osób chcących bawić się rejestrem. W demie znajdziesz :
Monitor – pokazuje, co się dzieje w rejestrze, jaki program w danej chwili wprowadza do niego modyfikacje.

Autor: Nakiel

Załączniki