Operatory relacji

nazwa symbol
większe od.. >
mniejsze od.. <
większe lub równe z.. >=
mniejsze lub równe z.. <=
równe z.. ==
rózne od.. !=

operator >
oznacza: większy od.. Chodzi o taką sytuację:

Całe wyrażenie ma wartość prawda, gdy warunek jest prawdziwy. W naszym przypadku jest 4 > 2, co jest prawdą. Zatem warunek został spełniony i wyrażenie jest prawdziwe. W drugim przypadku jest 3 > 8, co prawdą nie jest. W związku z tym warunek nie został spełniony i wyrażenie jest fałszem! W trzecim przypadku jest mały podstęp. Czy 1 > 1. Oczywiście nie, więc mamy fałsz.

operator <
czyli: mniejszy od.. Konkretnie:

Tutaj jest zupełnie odwrotna sytuacja, choć zasada ta sama. Wyrażenie jest prawdziwe tylko wtedy, gdy wartość stojąca po lewej stronie jest mniejsza od wartości będącej po stronie prawej. Tak dla formalności. Czy liczba 21 < 15? Chyba nie 🙂 Zatem całe wyrażenie jest oczywiście fałszem. Natomiast 11 < 23 jest jak najbardziej prawdziwe, więc całe wyrażenie jest prawdą. Jak będzie w przypadku 84 < 84. Tutaj będzie to fałsz, ponieważ są to te same liczby. Chyba proste, co?

operator >=
to połączenie operatora > z operatorem ==. Taka mała dygresja. Mówiąc poważnie znaczy on tyle co: większy lub równy z.. Kilka przykładów dla utrwalenia:

I trochę objaśnień. Na początku widzimy zapis: 2 >= 3. Wynika z niego, że 2 jest większe lub równe z 3. Z tym nie możemy się zgodzić, gdyż jest to nie prawdą. Następnie jest 14 >= 13. Tutaj nie ma problemu. Wszystko się zgadza. Nieco ciekawiej jest w trzecim przypadku. Mamy zapis: 13 >= 13. Liczba 13 jest równa 13 [co za odkrycie 🙂 ]. Zatem wyrażenie jest oczywiście prawdziwe.

operator <=
oznacza on: mniejszy lub równy z.. Tradycyjnie kilka przykładów:

Mamy tutaj wyrażenie: 21 <= 3. Choćby nie wiem, jakby człowiek się gimnastykował to liczba 21 będzie większa od 3. Wiec jest fałsz. Dalej jest 10 <= 18. To też się zgadza! Czyli wyrażenie jest prawdziwe. Jeśli chodzi o zapis 19 <= 19 to dla odmiany nic nie powiem, bo wszystko jest jasne 🙂

operator ==
służy do porównywania dwóch wartości. Gdy wartości są równe wyrażenie jest prawdą i odwrotnie.

Właściwie nie ma co wyjaśniać. Jeśli liczby są takie same wyrażenie jest prawdziwe. Jak widać po obu stronach stoi ta sama liczba, więc wyrażenie jest prawdą. W drugim przykładzie jest inaczej. Liczba 4 nie jest równa 14. Czyli mamy fałsz.

operator !=
również służy do porównywania dwóch wartości. Jednak działa odwrotnie niż poprzednik. Czyli, gdy wartości są jednakowe wyrażenie jest fałszem i vice-versa.

W przykładzie 28 != 28 widać wyraźnie, że są to jednakowe liczby. Skoro jednakowe, to warunek nie został spełniony, czyli mamy fałsz. Przykład 6 != 11 jest oczywiście prawdziwy, ponieważ są to różne liczby. Teraz powiem trochę o operatorach logicznych.

Autor: Kesay