Witam w pierwszej lekcji poświęconej programowaniu w C++. We wcześniejszej lekcji poznałeś historię tego języka. Przyszedł czas na napisanie pierwszego programu. Większość kursów o C++ zaczyna od wpisania na ekranie słów „Hello World” (Witaj świecie) i w tym wypadku będzie podobnie

Zakładam, że osoby czytające ten kurs, potrafią obsłużyć swoje środowisko (IDE), tak więc przejdę od razu do analizy kodu. Pierwsza linia to informacja dla kompilatora, że będziemy wykorzystywać w naszym projekcie bibliotekę instream.h. W tym celu skorzystałem z dyrektywy prekompilatora include (ang. dołącz). Głębszy opis funkcji prekompilatora zostanie omówiony w późniejszym rozdziale. Kolejna linia to funkcja główna programu. Ważne żeby miała ona taką formę jak w tym kodzie. Powinna ona być typu int i zwracać jakąś wartość. Niektóre kompilatory pozwalają na błędne definiowanie funkcji main() np : void main(). Mimo, że program skompiluje się, ten zapis jest niezgodny z standardem ISO C++. Linia { i } to rozpoczęcie i zakończenie bloku funkcji. Kolejna linia odpowiada za wyświetlanie naszego tekstu na ekranie. Służy do tego funkcja cout. Zwróćmy uwagę, że przed nią występuje słowo std. Oznacza to że funkcja cout jest własnością klasy standardowej. Między obydwoma wyrazami występują dwa dwukropki (:. Znaki << są operatorem przekierowania. Nasz tekst umieszczamy w cudzysłowie „” bądź w ” jeśli jest to pojedynczy znak :

Oczywiście łańcuch znaków obsłuży też pojedynczy znak, jednak warto to wiedzieć bo może się przydać np. podczas analizowania jakiegoś kodu gdzie wprowadzenie pojedynczego znaku użyte jest w ten sposób. Kolejna linia to zwrócenie wartości przez naszą funkcje. Jest to konieczne ponieważ każda funkcja w C++ musi zwracać jakąś wartość. Tak więc doszliśmy do końca analizy kodu Mam nadzieje, że jest zrozumiały ale jeśli macie jakieś problemy to proszę pisać na forum. W następnym kursie nauczymy się operować na zmiennych i stałych.

Autor: Drazek