PixelCore jest biblioteką rozszerzającą możliwości DelphiX w oparciu o wyświetlanie pojedynczych pikseli

Zawiera kilka poleceń np.

GetPixel – do odczytywania koloru danego punktu
PutPixel – do rysowania punktu o danym kolorze

Line – do rysowania linii

Są również procedury pośrednie, przystosowane do liczby kolorów. np.

PutPixel8 – dla 256 kolorów
PutPixel16 – dla 16bitów
PutPixel24 – dla 24 bitów
PutPixel32 – dla 32 bitów

W czasie używania tych procedur musimy zablokować ekran. Robimy to poprzez polecenie:

Później piszemy np. Line, PutPixel,… Następnie odblokowujemy ekran:

I na koniec piszemy:

To już wszystko, co się tyczy tego dodatku. Daje on nam wielkie możliwości przy tworzeniu rozmaitych efektów graficznych upartych na pikselach. Dobrym przykładem jest przykład 'plasma’, dołączony do komponentu.

Autor: Nakiel

Załączniki