W PowerDraw 3 zrobienie efektu rozjaśniania i przyciemniania ekranu jest rzeczą dziecinnie prostą.

Wystarczy skorzystać z polecenia:

Oba parametry przyjmują wartość od -255 do 255. Tworząc efekt Fade zmieniamy tylko pierwszy parametr, którego wartość ciągle zwiększamy aż do 0. Przykładowa procedura rekurencyjna :

Wywołujemy poleceniem :

Należy ją umieścić do przejściu programu w tryb graficzny PowerDraw np. w OnCreate.

Autor: Nakiel