Witam, przedstawiam dwa algorytmy obliczania silni: iteracyjny oraz rekurencyjny. Przypomnę, że silnia jest to iloczyn kolejnych liczb naturalnych i oznaczamy ją znakiem ! (wykrzyknik), np.:

Algorytm iteracyjny.

W tym przypadku, obliczamy silnię w pętli, mnożąc wartość zwracaną przez funkcję przez kolejne wartości zmiennej i:

Algorytm rekurencyjny.

Funkcja wywołuje samą siebie, dopóki przesyłana wartość nie jest równa 1, zwracając kolejne wyniki:

 

Autor: Iskar

Załączniki