Wykaz poleceń, którymi możemy wyświetlać grafikę z dodatkowymi efektami np. półprzezroczystość czy nachylenie.

Standardowe :

2. Półprzezroczyste – w miejsce v wpisujesz wartość przezroczystości :

3. Obrotowe – w miejsce a wpisujesz stopień obrotu (0-266), cx, cy wyznaczają środek wokół którego ma nastąpić obrót :

4. Falowe, w miejsce a,b,c wpisujesz odchylenia fali :

Są jeszcze efekty pośrednie łączące Alpha z Wave, zmieniające rozmiar,itp. Draw, DrawAdd, DrawSub, DrawAlpha, StretchDraw DrawWaveX, DrawWaveXAdd, DrawWaveXAlpha, DrawWaveSub DrawRotate,DrawRotateAdd,DrawRotateAlpha, DrawRotateSub.

Autor: Nakiel