Dzięki artykułowi nauczysz się zapisywać i odczytywać dane ze schowka. Poznasz formaty zapisu informacji oraz inne funkcje z nim związane.

1. Deklarowanie schowka 

Na początku w uses zadeklarujmy Clipbrd. Do obsługi schowka wykorzystamy obiekt klasy TClipboard. Poniżej przedstawiam przykład zadeklarowania i utworzenia obiektu schowka :

2. Zapis i odczyt tekstu 

Zapis tekstu :

Teraz pobierzemy tekst :

3. Zapis i odczyt obiektów 

Jako przykład wykorzystamy rysunek. Do zapisu w schowku użyjemy poleceania Assign np.

W ten sposób dodaliśmy rysunek do schowka, a teraz zrobimy coś odwrotnego – załadujemy obraz ze schowka do obiektu Timage :

4. Formaty zapisu w schowku 

Tekst – CF_TEXT
Paleta kolorów – CF_PALETTE
Obraz BMP – CF_BITMAP
Obraz EMF lub WMF – CF_METAFILEPICT
Komponent – CF_COMPONENT

5. Czyszczenie zawartości schowka 

6. Inne polecenia 

a) Pobieranie uchwytu kopiowanego obiektu

GetAsHandle(Format: Word);
b) Sprawdzanie czy w schowku znajduje się obiekt danego typu

If Schowek.HasFormat(Format: Word) = True then …
c) Kopiowanie do bufora tekstu oraz zwracanie jego długości:

Oto przykład :

d) Kopiowanie i odczyt ze schowka komponentów :

 

Autor: Nakiel