Aby stworzyć formę w kształcie elipsy użyjemy funkcji CreateEllipticRg(). Następnie procedurą SetWindowRgn() ustawimy otrzymany uchwyt do obszaru o kształcie elipsy.

Autor: Drazek