Ten kod prezentuje usunięcie wszystkich komponentów należących do klasy Tbutton. Tworzmy wskaźnik do którego pętlą przypisujemy kolejne komponenty formy. Jeśli klasa komponentu jest równa z TButton to usuwamy komponent.

Autor: Drazek