Aby losowane liczby nie powtarzały się, należy przed rozpoczęciem losowania wywołać funkcję srand, do której paremetr otrzymamy z funkcji time(NULL) – zwraca ona ilość sekund, jakie upłynęły od 1 stycznia 1970 roku:

Autor: Iskar