Aby pobrać informacje na temat wykonawcy, tytułu, albumu, roku wydania oraz gatunku utworu z pliku MP3 to musimy odczytać jego ostatnie sektory. Ze względu na rozbudowaną strukturę tagów proponuję utworzyć osobny plik, w którym będzie znajdować się funkcją pobierająca dane …

Oto jego kod źródłowy :

Autor: Nakiel