Utwórz TImage, ustaw wielkość i nazwę (width 300,height=300, rys) i TButton, na który kliknij dwa razy.
Wpisz poniższy kod:

Autor: Spider100