Większość edytorów tekstowych posiada możliwość otwarcia pliku klikając na jego ikonę podczas przeglądania zawartości dysku. Aby również nasz program to potrafił wystarczy dodać krótki kod:

W OnShow Formy wpisz :

Autor: Nakiel