Należy skorzystać z funkcji ExtractFilePath, która zwraca ściężkę do podanego w parametrze pliku. Jako argument wysyłamy nazwę exeka, którą odczytujemy z Application.ExeName:

Autor: Iskar