W Inspektorze Obiektów dla komponentu TListView ustawiamy

Deklarujemy dwie zmienne globalne

W zdarzeniach onColumnClick i OnCompare wprowadzamy poniższe linie kodu

Po kliknięciu na tytule dowolnej kolumny sortujem całą zawartość raportu TListView A do Z a po ponownym kliknieciu w tą samą kolumnę zmienimy kierunek sortowania na przeciwny. Metoda działa dla każdej kolumny

Autor: Oksal