Jeżeli chcesz się odwołać do np. wszystkich TEdit, użyj następującego kodu:

ComponentCount przechowuje liczbę komponentów znajdujących się na formie. Components to tablica zawierająca kolejne komponenty. Sprawdzamy operatorem is, czy dany komponent jest klasy TEdit, a jeśli tak, to każemy, za pomocą operatora as, uznać go za TEdit. Dzięki temu mamy dostęp do metod i właściwości klasy TEdit.

Autor: Iskar