Na początku w obu listach ustaw DragMode na dmAutomatic. Następnie ustaw dla nich wspólne procedury DragOver oraz DragDrop :

Autor: Nakiel