Na czym polega robienie gradientu? W zmiennych przechowamy sobie składowe wartość r, g i b koloru pierwszego oraz w r2, g2 i b2 koloru drugiego. Następnie obliczamy różnicę pomiędzmy tymi składowymi. Następnie dzielimy wynik przez długośc (lub wysokość), aby wiedzieć, o ile musimy zwiększać poszególne składowe w każdym obiegu pętli. Następnie, w pętli zmieniamy składowe, aż w końcu dochodzimy do koloru końcowego.

Autor: Iskar