Pliki INI to nic innego jak pliki zawierające konfigurację jakiegoś programu. Coraz częściej te pliki zastępuje się korzystaniem z rejestru, co jest bardziej wygodne.

1.Przykładowa struktura naszego pliku (np. setup.ini): 

Umieściliśmy w naszym pliku informacje o tytule programu, jego pozycji, szerokości, wysokości oraz ścieżki do trzech ostatnio otwieranych plików.

2.Tworzenie i zapis do plików 

Na początku do deklaracji uses musimy dodać IniFiles, następnie plik konfiguracyjny tworzymy za pomocą polecenia Create np :

Zmienna ParamStr(0) zawiera ścieżka wraz z nazwą naszego programu. Poprzez polecenie ExtractFilePath wyciągniemy nazwę katalogu w którym znajduje się program. Dzięki temu plik setup.ini zostanie utworzony w tym katalogu gdzie znajduje się program.
Tworzenie nowych elementów:
Tekst :

Liczba całkowita :

Włączony / Wyłączony :

Data :

Data i godzina :

Godzina :

Liczba rzeczywista :

Wartość binarna :

Jeśli zapiszemy w/w polecenie (String) powinniśmy otrzymać :

3.Odczyt zmiennych z pliku 

Do odczytu wartości używamy tych samych poleceń co do zapisy. Zastępujemy jedynie słowo Write(zapisz) słowem Read(odczytaj). Oto przykład odczytu wartości :

4.Usuwanie zmiennych z pliku

Aby usunąć całą grupę np. Ustawienia musimy użyć polecenia

zaś, jeśli chcemy usunąć tylko daną zmienną posłużymy się

Przydatne może się okazać polecenie, które sprawdza czy dana grupa istnieje

5.Odczyt całych grup oraz ich wartości 

Mamy możliwość zapisania np. do listy TListBox nazw wszystkich grup, zmiennych danej grupy, wartości zmiennych danej grupy. W tym celu posłużymy się poleceniami: Odczyt nazw grup :

Odczyt nazw zmiennych danej grupy :

Odczyt wartości zmiennych danej grupy :

W ten sposób dotarliśmy do końca tej lekcji.

 

Autor: Nakiel