Zapis i odczyt danych z pliku przy pomocy poleceń ObjectPascal

Zapis danych do pliku : 

AssignFile – przypisanie zmiennej pliku
Rewrite – otwarcie pliku, jeśli plik nie istnieje to zostanie utworzony. Jeśli natomiast istnieje to jego dawna zawartość zostanie utracona.
Reset – otwiera plik, plik musi istnieć na dysku. Podczas otwarcia zawartość pliku nie jest tracona
Append – otwiera plik tekstowy do dalszego dopisywania. Wskaźnik ustawiony jest na końcu pliku
Write – zapis tekstu
WriteLn – zapis tekstu w nowej linii
CloseFile – zamknięcie pliku
TextFile – jeden z formatów pliku. Można również tworzyć pliki w innych formatach np. file of Char, File of Byte, File of Rect (dowolny rekord),..

Oto przykład :

 

Odczyt danych z pliku : 

Podobnie jak przy zapisie korzystamy z funkcji „pascalowych”. W skrócie :

FileExist – sprawdza czy plik o podanej nazwie istnieje
ReadLn – odczytuje linię tekstu z pliku, zapisuje ją w zmiennej String oraz przenosi wskaźnik do następnej lini.

Autor: Nakiel