Procedura zwraca kolejną część stringa oddzieloną od siebie znakiem seperatora. Przykład:
Jeśli mamy string: s=’Ala ma kota’;
to wywołanie GetSubstring(s,’ ’) będzie kolejno zwracało:
pierwsze wywołanie: ala
drugie wywołanie: ma
trzecie wywołanie: kota

UWAGA: string wejściowy ulega zmianie !

Autor: Toster