Przedstawiony poniżej kod umożliwia stworzenie efektu rozmycia (blur) na dowolnym obrazie BMP. Format pikseli musi być 24 lub 32 bitowy.

Teraz wystarczy wywołać procedurę :

Autor: Nakiel