Do pobrania pełnej ścieżki dostępu służy funkcja ParamStr(0)
jednak czasem zachodzi potrzeba „rozbicia” jej ma poszczególne elementy
służą do tego następujące funkcje konwertujące:

* ExtractFileDir – pytanie o pełną ścieżkę katalogu bez nazwy pliku,
* ExtractFileDrive – pytanie o napęd dyskowy,
* ExtractFileExt – pytanie o rozszerzenie pliku,
* ExtractFileName – pytanie o nazwę pliku(z rozszerzeniem),
* ExtractFilePath – pytanie o pełną ścieżkę katalogu bez nazwy pliku,

ExtractFileDir od ExtractFilePath różni się tym że w tym pierwszym nie ma ukośnika na końcu
(np.: ExtractFileDir poda
„E:\gra2”
a ExtractFilePath poda
„E:\gra2\”

Autor: Sazian