Jeżeli podczas kompilacji natknąłęś się na powyższy błąd, oznacza to, że nie odnaleziono w pliku z kodem źródłowym definicji funkcji main, która wymagana jest w każdej aplikacji konsolowej. Często podczas tworzenia nowego projektu zdarza się pomylić – zamiast wybrać Win32 Application, wybiera się Win32 Console Application, a w źródle umieszcza się definicję funkcji WinMain. Sprawdź, czy na pewno masz w kodzie funkcję main lub czy nie pomyliłeś rodzajów projektów. W tym drugim przypadku, utwórz nowy projekt Wind32 Application i tam umieść swój kod.

Autor: Iskar