Poniższy artykuł przedstawia w jaki sposób wyszukiwać pliki na dysku według podanej maski, czasu utworzenia czy rozmiaru

Wyszukiwanie plików w Delphi opiera się o rekord TSearchRec. Jego budowa przedstawia się następująco:

Tłumaczenie parametrów :

Time – data utworzenia
Size – rozmiar pliku
Attr – atrybuty pliku :
faReadOnly – Tylko do odczytu
faHidden – Ukryty
faSysVolume – Systemowy
faArchive – Zarchiwizowany
faAnyFile – Zwykły plik
faDirectory – Katalog
faVolumeID – Etykieta

FindHandle – znaleziony uchwyt
FindData – zawiera informacje o pliku:
dwFileAttributes – Atrybuty pliku
ftCreateionTime – Data utworzenia
ftLastWriteTime – Data ostatniej modyfikacji
ftLastAccessTime – Data ostatniego korzystania z pliku

Do wyszukania pliku posłużymy się poleceniem FindFirst np.

Pierwsza zmienna polecenia FindFirst określa ścieżkę i maskę pliku, druga określa atrybut pliku, a trzecia nasz Rekord, nazwałem go Info. Zmienna znaleziono informuje nas o liczbie plików o podanych przez nas parametrach znalezionych na dysku. Polecenie FindNext umożliwia dalsze przeszukiwanie pliku. Aby ograniczyć wyniki wyszukiwania do plików np. o określonym rozmiarze musimy dodać warunek :

Autor: Nakiel