Sprawa jest bardzo prosta.
Ogólne wzory na x i y wyglądają tak:

Gdzie:

Oczywiście aby otrzymać wielokąt należy najpierw ustalić n, czyli liczbę wierzchołków. Następnie obliczyć x i y dla n kolejnych liczb k. Na koniec natomiast wyrysować wielokąt łącząc ze sobą kolejne wierzchołki.

Autor: qrakis

Załączniki