DelphiX jest dość przestarzałą biblioteką do programowania gier oraz aplikacji multimedialnych. Pracuje ona na DirectX 6. Niestety DelphiX już dawno nie było aktualizowane, ostatni raz w 2000 roku. Zostało zastąpione przez inne biblioteki np. PowerDraw, UnDelphiX. Mimo wszystko wiele osób uczy się go, ponieważ jest najprostszą w obsłudze oraz nauce bibliotekę tego typu.

Poniżej przedstawię najprostszą z możliwych czynności wykonywanych przez DelphiX, czyli wyświetlanie obrazka załadowanego z pliku graficznego :

1.
– Wybieramy na palecie komponent DXDraw
– Przeciągamy go na formę
– Ustawiamy w ObjectInspector align na alClient
– Następnie dla formy ustawiamy BorderStyle na BSNone, WindowState na wsMaximized
2.
– Wybieramy na palecie komponent DXImageList
– Przeciągamy na formę
– Ustawiamy w Object Inspector DxDraw na DxDraw1
– Następnie wybieramy Items, gdzie tworzymy nowy element, wybieramy dla niego rysunek z dysku, klikając na Picture
3.
– Wybieramy na palecie komponent DXTimer
– Przeciągamy na formę
– Ustawiamy w ObjectInspector Interval na 0
– Następnie wybieramy Events, klikamy dwukrotnie na OnTimer i przechodzimy do tekstu:

Autor: Nakiel

Załączniki