Delphi (oznaczane często jako Borland Delphi) to zintegrowane środowisko programistyczne typu RAD, przeznaczone do pracy pod kontrolą Microsoft Windows, działające zgodnie z zasadą dwustronnej edycji. Odpowiednik Delphi pod Linuksa nosi nazwę Kylix.

Językiem programowania (obiektowym) osadzonym w Delphi jest Object Pascal. Programy tworzone w Delphi muszą zostać skompilowane do postaci kodu binarnego przed pierwszym wykonaniem, pomimo tego podczas projektowania niektóre komponenty działają już w trakcie tworzenia projektu, umożliwiając oglądanie efektów pracy. Delphi zapisuje informacje o właściwościach obiektów udostępniając je programiście. Informacje te umożliwiają zmianę ich wartości przez programistę bez pisania kodu programu oraz są używane podczas pracy programu – technika ta zwana jest RTTI. Tworzone programy pracują na zasadzie obsługi zdarzeń, każde polecenie (np. kliknięcie myszką) generuje zdarzenie, które porzez wewnętrzne mechanizmy programu są przesyłane do odpowiedniego komponentu, a rolą programisty jest tylko dołączenie odpowiedniego kodu umożliwiającego obsługę tego zdarzenia.

Historia
Delphi, opracowane przez firmę Borland, jest następcą środowiska Turbo Pascal będącego połączeniem kompilatora języka Pascal ze środowiskiem edycyjnym. Pierwsza wersja (16-bitowa) Delphi ukazała się w 1995 roku i przeznaczona była do pracy w Microsoft Windows 3.1. Było to jedno z pierwszych narzędzi typu Rapid Application Development.

Kolejna wersja – Delphi 2 – ukazała się w roku 1996 i była środowiskiem 32-bitowym, generującym kod dla Microsoft Windows 95. Delphi 3 ukazało się w roku 1997 i wprowadziło do środowiska następujące elementy: pakiety, rozproszoną obsługę baz danych, wspomaganie tworzenia aplikacji internetowych, wspomaganie tworzenia kontrolek ActiveX.

Delphi 4 dodało wiele nowych usprawnień IDE (jak na przykład możliwość dokowanie okien), oraz usprawnienia w samym języku programowania (na przykład przeciążanie funkcji oraz metod). W roku 2001 powstała edycja przeznaczona dla Linuksa nazwana Kylix.

Wersja 8 (rok 2003) wprowadziła Delphi w środowisko .NET, po raz pierwszy od powstania uległo też zmianie IDE, upodobniając się do Microsoft Visual Studio .NET.

W edycji 2005 oprócz zintegrowania w jednym środowisku kompilatorów dla języków Delphi (właściwie Object Pascal), Delphi.NET oraz C# wprowadzono dalsze udoskonalenia środowiska (zwłaszcza refactoring kodu).

Aktualna wersja: Borland Delphi 2005 (Borland Developer Studio 3.0), pracująca w środowiskach .NET i Win32, a także zawierająca wbudowany kompilator języka C# – C# Builder.

Wersje planowane: DeXter (nazwa kodowa) – ma integrować w jednym IDE narzędzia dla języków Delphi, Delphi.NET, C# oraz C++ (Borland C++ Builder), oferować znacznie przyspieszenie środowiska oraz tworzonych w nim aplikacji, oraz dalsze udoskonalenia dla programistów w dziedzinie edycji kodu. DeXter ma być gotowy przed końcem 2005 roku.

Cechy i funkcjonalność
Delphi charakteryzuje się:

szerokim wspomaganiem dla obsługi relacyjnych systemów bazodanowych (biurkowych lub SQL-owych)

szerokim zestawem gotowych do użycia komponentów

dwustronną edycją

umożliwieniem budowania wizualnej części aplikacji za pomocą techniki przeciągnij i upuść (ang. drag and drop)

szybkim, efektywnym kompilatorem (do 'natywnego’ kodu maszynowego) języka Object Pascal

rozszerzalnością środowiska

dołączonymi wieloma narzędziami uzupełniającymi

Środowisko Delphi wraz z dołączonymi narzędziami może być uznane uznane za język czwartej generacji.

Środowisko użytkowników
Delphi cieszy się w Polsce stosunkowo dużą popularnością, w głównej mierze ze względu na relatywną prostotę i powszechność różnego rodzaju poradników dla początkujących. Grupa polskich programistów Delphi spotyka się na dorocznych Zlotach, podczas ktorych odbywają się wykłady dotyczące programowania.

źródło: pl.wikipedia.org

Autor: Nakiel