DelphiX daje nam możliwość wykrycia jaki obiekt znajduje się pod daną pozycją. Można to wykorzystać np. do zaznaczania jednostek po kliknięciu myszką.

Polecenia sprawdzające jaki obiekt znajduje się pod podaną pozycją :

Poniżej przedstawiam bardzo prosty przykład. Program będzie wykrywał obiekt ludzik (TImageSprite) po najechaniu na niego kursorem myszy :

Autor: Nakiel

Załączniki