Zbiory umożliwiają przechowywanie danych w różnych formatach. Dzięki nim możemy w prosty sposób dodawać, usuwać oraz sprawdzać obecność określonych wartości.

1.Deklaracja i przypisanie wartości 

Zbiory deklarujemy podobnie jak rekordy :

W pierwszym przypadku ( TByteSets ) jako dopuszczalne wartości wybioramy wszystkie liczby z przedziału 0..255, zaś w drugim wyłącznie z przedziału 0..15 (TSmallSet). Utwórzmy nowe zmienne:

Jak widzimy do zmiennych możemy zapisać różne wartości w dowolnej ilości będące wcześniej zadeklarowanego typu.

2.Testowanie zawartości 

Sprawdźmy, czy dana wartość znajduje się w zbiorze :

W przetłumaczeniu polecenie brzmi : „jeżeli dziesięć jest w naszym zbiorze należy wyświetlić komunikat”

3.Porównywanie zawartości 

Porównymwanie zawartości jest to jeden z największych plusów zbiorów. W przypadku tablic sprawa byłaby trudniejsza. Oto najprostszy przykład:

 

Autor: Nakiel