DNS Query

Program demonstrujący działanie komponentu TIdDNSResolver należącego do biblioteki Indy. Śledzi trasę dostępu do wybranego serwera. Nakiel

Czytaj więcej