Procedura zwraca kolejną część stringa oddzieloną od siebie znakiem seperatora. Przykład:
Jeśli mamy string: s=’Ala ma kota’;
to wywołanie GetSubstring(s,’ ’) będzie kolejno zwracało:
pierwsze wywołanie: ala
drugie wywołanie: ma
trzecie wywołanie: kota

UWAGA: string wejściowy ulega zmianie !

Autor: Toster

Pisząc program, który ma działać np. w Polsce i w Anglii należy pamiętać, że standardowo systemy operacyjne będą zawierały inne separatory liczb zmiennoprzecinkowych. Ta funkcja pozwoli na pozbycie się tego problemu.

Autor: Kkkas

Jeżeli tworzymy aplikację MDI i przesuniemy okno – dziecko poza obszar roboczy rodzica, to pojawią się w owym rodzicu ScrollBary, niechciane niekiedy. Natknąłem się na ten problem i znalazłem tylko jedno gotowe rozwiązanie, które na dodatek było niechlujnie (wg mnie) napisane, a poza tym nie zawierało żadnego opisu, dlatego zamieszczam kod wraz z moimi komentarzami.

OnCreate głównej formy powinno wyglądać tak:

Teraz, przed OnCreate głównej formy dodajemy tą funkcję:

Autor: Iskar

Funkcja jako argument przyjmuje obiekt TStrings oraz separator, którym zostaną oddzielone kolejne elementy TStrings.
Funkcja zwraca rezultat łączenia.

 

Autor: Kkkas

Użyj tego kodu:

 

Autor: LukaStrz

Funkcja, która zwróci nam rzeczownik w odpowiedniej formie, np:
Deklinacja(1, 'bajt’, 'bajty’, 'bajtów’): zwróci 'bajt’
Deklinacja(15, 'minuta’, 'minuty’, 'minut’): zwróci: ’15 minut’

Użycie:

(kod na podstawie: http://blog.i64.pl/BlogPio/200612/05-deklinacja-rzeczownika-w-funkcji-licznika/

Autor: Kkkas

Sprawa jest denerwująca, ale prosta w rozwiązaniu – wystarczy, aby OnClose wyglądało tak:

Dodam, że w mojej książce do Delphi napisane jest, że Microsoft uważa to za standardowe zachowanie, dobre ^_^

Autor: Iskar