Na początku w obu listach ustaw DragMode na dmAutomatic. Następnie ustaw dla nich wspólne procedury DragOver oraz DragDrop :

Autor: Nakiel

Jeżeli chcesz się odwołać do np. wszystkich TEdit, użyj następującego kodu:

ComponentCount przechowuje liczbę komponentów znajdujących się na formie. Components to tablica zawierająca kolejne komponenty. Sprawdzamy operatorem is, czy dany komponent jest klasy TEdit, a jeśli tak, to każemy, za pomocą operatora as, uznać go za TEdit. Dzięki temu mamy dostęp do metod i właściwości klasy TEdit.

Autor: Iskar

Posłuż się następującym kodem:

Autor: Nakiel

Użyj tego kodu :

Autor: Nakiel

W OnKeyPress Edit wpisz:

Kod ten pozwala wprowadzać liczby całkowite oraz zmiennoprzecinkowe. #8 jest kodem Backspace – gdybyś usunął kod tego znaku, to niemożliwe było by kasowanie zawartości Edit.

Autor: Iskar

W sekcji private naszej formy, na której jest TListView umieszczamy dwie zmienne:

Następnie do zdarzeń OnMouseDown, OnMouseMove i OnMouseUp naszego ListView’a podpinamy kolejne procedury:

(w przykładzie główna forma nazywa się TfrmTest, a nasz ListView lvTest)

Autor: Kkkas

W Inspektorze Obiektów dla komponentu TListView ustawiamy

Deklarujemy dwie zmienne globalne

W zdarzeniach onColumnClick i OnCompare wprowadzamy poniższe linie kodu

Po kliknięciu na tytule dowolnej kolumny sortujem całą zawartość raportu TListView A do Z a po ponownym kliknieciu w tą samą kolumnę zmienimy kierunek sortowania na przeciwny. Metoda działa dla każdej kolumny

Autor: Oksal

Kod z helpa Delphi. Zmiana nazwy w ListItem.Caption := Names[I][0];

Autor: Toster

Należy dodać odpowiednią wartość w rejestrze.
Z menu Start wybierz Uruchom, wpisz regedit. W edytorze rejestru odszukaj klucz HKEY_CURRENT_USER/SOFTWARE/Borland/Delphi/7.0/Editor/Options. Z menu Edycja wybierz Nowy/Wartość ciągu. Nadaj nowej wartości nazwę NoCtrlAltKeys. Dwukrotnie kliknij na nowo dodaną wartość oraz wpisz w oknie cyfrę 1. Gotowe.

Możesz też ściągnąć ze strony Borlanda odpowiedni klucz rejestru:
http://www.borland.pl/download/pl_key.shtml
Wystarczy go uruchomić, a odpowiednia wartość zostanie dodana za nas do rejestru.

Autor: Iskar