Flagi bitowe

Witam. Na pewno nie raz zdarzyło Ci się korzystać z flag bitowych – podczas używania strumieni, tworzenia okna w WinAPI itp. Są one przydatne, gdy chcemy przekazać jakiejś funkcji informacje na temat preferowanych przez nas ustawień:

Czytaj więcej

Pobieranie informacji o dyskach

W dzisiejszym artykule, tak jak mówi jego tytuł, zajmiemy się zaawansowaną obsługą dysków i plików. Będziemy mogli odczytać takie rzeczy jak np. budowa dysku twardego lub informacje o systemie plików. Aha, zaznaczam, że wszystko co napisałem może nie działać na Win95/98/Me. Tak więc przejdźmy do rzeczy. Najważniejszą funkcją, jakiej będziemy używać, będzie funkcja DeviceIoControl, a […]

Czytaj więcej

Wektor – jeden z pojemników STL

Wstęp. Jednym ze składników STL (Standard Template Library – Standardowa Biblioteka Wzorców) są pojemniki – wektory, które oferują przechowywanie obiektów danego typu w liniowym porządku oraz szybki do nich dostęp (random access). W czasie działania programu możemy zwiększać i zmniejszać ilość elementów w nich zawartych, co czyni je bardzo przydatnymi. Wektory mogą być indeksowane jak zwykłe tablice (mojWektor[10] […]

Czytaj więcej

Listview

Dzisiaj omówimy sobie jedną z ważniejszych kontrolek WinApi, jaką jest kontrolka ListView. Służy ona do wyświetlania informacji z możliwością przyporządkowania im ikon. Żeby móc używać niektórych opcji tej kontrolki, musimy posiadać bibliotekę ComCtl32.dll przynajmniej w wersji 6 (WinXP i następne). Wszystkie niżej wymienione funkcje znajdują się w pliku nagłówkowym commctrl.h. Najpierw najbardziej podstawowa rzecz, czyli […]

Czytaj więcej

Instrukcje i operatory

1. Czym są instrukcje? W C++ instrukcje ustanawiają kolejność wykonywania kodu. Każda instrukcja kończy się średnikiem – ‘’;’’.Oto przykład instrukcji przypisania:

Czytaj więcej

Zmienne i stałe

1. Czym jest zmienna i stała Jak już obiecałem w poprzednim kursie, zajmiemy się czymś bez czego programowanie w ogóle nie było by możliwe – zmiennymi czyli alokowaniem pamięci komputera dla naszych potrzeb.Zmienna to po prostu wartość w pamięci z której można korzystać w czasie programu.Stała rózni się od zmiennej tym, że jest alokowana tylko […]

Czytaj więcej

Instrukcje warunkowe

1. Czym są instrukcje warunkowe? Każdy program jest wykonywany linia po linii, w kolejności, w jakiej został napisany. Dzięki instrukcjom warunkowym, możemy przejść do wykonywania innej części kodu jeśli podany warunek został spełniony ( jeśli zwróci wartość true ). W przeciwnym razie instrukcje są pomijane. 2. Instrukcja if Instrukcja if umożliwia sprawdzenie czy dany warunku […]

Czytaj więcej

Pierwszy program

Witam w pierwszej lekcji poświęconej programowaniu w C++. We wcześniejszej lekcji poznałeś historię tego języka. Przyszedł czas na napisanie pierwszego programu. Większość kursów o C++ zaczyna od wpisania na ekranie słów „Hello World” (Witaj świecie) i w tym wypadku będzie podobnie

Czytaj więcej

Wstępne informacje na temat języka programowania

Język C++ jest językiem programowania „o wielu paradygmatach”, m.in. również obiektowo zorientowanym. Stworzony w latach osiemdziesiątych XX wieku przez Bjarne Stroustrupa. Na język C++ wpływ miały, poza językiem C, jako jego podstawą, przede wszystkim Simula, z której zaczerpnął właściwości obiektowe, a także języki takie, jak Algol, Ada, ML i Clu. Historia Początkowo język C++ był […]

Czytaj więcej

Stringi w C++

Spis treści: Wstęp. Konstruowanie stringów. Iteratory. Operatory stringów. Metody stringów. Odsyłacze. Wstęp. Witam. Standardowa Biblioteka Szablonów C++ (STL) oferuje nam typ string, posiadający wiele przydatnych metod, dzięki którym będziemy mogli czynić przeróżne cuda z naszym tekstem. Ale po kolei. W STL zdefiniowany jest szablon klasy basic_string, którego argumentem jest typ znaków, jaki będzie on przechowywał – możemy […]

Czytaj więcej