Wiele osób ma problemy z napisaniem swojego instalatora, dlatego pokusiłem się o napisanie arta na ten temat. Tekst opisuje mój sposób na stworzenie własnej instalki. Może nie jest najszybszy, ale uwalnia nas od konieczności korzystania z innych aplikacji np. InnoSetup. Każdy będzie mógł również odpowiednio rozbudować swój program dostosowując go do własnych potrzeb (np. dokładając odpowiednią grafikę lub muzykę).
Najpierw musimy napisać program, który spakuje wszystkie pliki naszego programu do jednego archiwum, które zostanie później wykorzystane przez właściwy instalator. Nasza aplikacja znajdzie wszystkie pliki w podanym folderze i wypisze je na komponencie ListBox.
Wstawiamy na formę potrzebne komponenty:

TEdit – name: katalog (pole do wyboru katalogu)
TButton – caption: Przeglądaj
TListBox – name: pliki (nasze pliki) TButton – caption: Buduj
TProgressBar – name: pbar (pasek postępu operacji)

Punktem pierwszym programu będzie napisanie odpowiedniej procedury przeszukującej katalog w poszukiwaniu plików:

Podpinamy teraz pod przycisk Przeglądaj procedurę odpowiedzialną za wyświetlenie okna do wyboru katalogu:

A teraz najważniejsza część, czyli napisanie procedure łączącej pliki. Użyjemy dwóch objektów klasy TFileStream (do odczytu i zapisu). Jak przystało na profesjonaly program, musimy odpowiednio zareagować na występujące wyjątki.

Mamy teraz plik z naszymi danymi. Teraz nie zostało już nic, tylko przejść do drugiej części kursu, w której napiszemy właściwy instalator.

Autor: krajew4

Załączniki