Rekord jest strukturą w skład której mogą wchodzić zarówno zmienne, tablice jak i inne rekordy.

1. Proste rekordy

Spróbujemy stworzyć najprostszy rekord. W jego skład będą wchodzić dwie zmienne liczbowe (integer) oraz tekst (string).

Po co nam właściwie rekordy ? np. będziemy pisali grę, gdzie każda jednostka ma swoją pozycję. Aby odczytywać pozycje tych jednostek lub nadawać im pozycje możemy użyć rekordu, w którym będzie wszystko zapisane.

2. Odczytywanie i zapisywanie zmiennych zawartych w rekordach 

Utwórzmy w/w rekord oraz zadeklarujmy go :

Teraz wprowadźmy do niego dane :

3. Bardziej skomplikowane rekordy 

Tworzone są w ten sam sposób, ale używają bardziej rozbudowanych elementów składowych. Oto przykład :

—————————– Edit by Integer ————————

Przykładowy Program w Turbo Pascalu obsługujący tabelę rekordów, ale mechanizm i procedury działają też w Delphi. na podstawie forum: https://unit1.pl/index.php?showtopic=1143

Autor: Nakiel