Zegar

W dzisiejszym artykule przedstawię sposób na stworzenie prawdziwego zegara, takiego ze wskazówkami i z wyświetlaczem. Cały projekt oprzemy na DelphiX, bo najlepiej nadaje się do naszych celów. Zegar będzie miał trzy wskazówki, każda w innym kolorze, wskazująca godzinę będzie najkrótsza, a sekundy najdłuższa. Jako tło zalecam użycie jakiegoś obrazka przedstawiającego tarczę zegara o rozmiarze 256×256. […]

Czytaj więcej

Tłumaczenie parametrów TDXDraw

Wykaz parametrów TDXDraw wraz z opisem: AutoInitialize(Boolean) – jeśli wartość będzie True, wtedy podczas uruchamiania programu automatycznie będzie inicjować tryb graficzny DirectX. AutoSize(Boolean) – jeśli wartość będzie True, to program automatycznie dopasuje rozmiar DxDraw do rozmiaru programu Color(Color) – kolor tła dla okna DelphiX np. clBlue – niebieski SurfaceHeight, SurfaceWidth – szerokość(H) oraz długość(W) obszaru […]

Czytaj więcej

Prosta platformówka oparta na warstwach

W tym artykule wykonamy prowizorkę gry plaformowej opartej na warstwach. Aby go zrozumieć musisz zapoznać się z podstawowymi informacjami na temat DelphiX. Znajdziesz je w poprzednich artykułach tego działu. 1. Na początku wstawmy na formę odpowiednie komponenty : Komponent – Proponowana nazwa DXSpriteEngine – Engine DXTimer – DXTimer1 (Interval 0) DXDraw – DXDraw1 (align alClient) […]

Czytaj więcej

Poruszanie obiektem

W ostatnim artykule nauczyliśmy się wyświetlać obrazek. Nadszedł czas na trochę dynamizmu. Tym razem będziemy przesuwać rysunek za pomocą klawiszy. 1. Na początku wstawmy na formę odpowiednie komponenty : Komponent -Proponowana nazwa DXInput – DXInput DXSpriteEngine – SEngine DXTimer – DXTimer1 DXDraw – DXDraw1 DXImageList – DXImageList1 2. Deklarujemy nowy obiekt oparty o klasę TImageSprite. […]

Czytaj więcej

PixelCore – rozszerzenie możliwości

PixelCore jest biblioteką rozszerzającą możliwości DelphiX w oparciu o wyświetlanie pojedynczych pikseli Zawiera kilka poleceń np. GetPixel – do odczytywania koloru danego punktu PutPixel – do rysowania punktu o danym kolorze Line – do rysowania linii Są również procedury pośrednie, przystosowane do liczby kolorów. np. PutPixel8 – dla 256 kolorów PutPixel16 – dla 16bitów PutPixel24 […]

Czytaj więcej

Nowy kursor dla naszej gry

Artykuł opisuje w jaki sposób zastąpić zwykły kursor systemowy innym otwartym z pliku graficznego. Umieść na formie na formie komponenty : Komponent – Proponowana nazwa DXTimer – DXTimer1 DXDraw – DXDraw1 DXImageList – DXImageList1 Najpierw musimy wyłączyć wyświetlanie domyślnego kursora systemu. Aby to zrobić w procedurze OnCreate Formy wstaw poniższy kod:

Następnie musimy umieścić […]

Czytaj więcej

Szablon programu

Artykuł jest zestawieniem oraz podsumowaniem informacji zawartych w poprzednich lekcjach. Zapraszam do lektury. 1. Na początku utwórz nowy projekt. Umieść na formie komponenty : Komponent – Proponowana nazwa DXInput – Ruch DXSpriteEngine – EngineGry DXTimer – Czas (Interval 0) DXDraw – Scena (Align alClient) DXImageList – ListaGrafiki Dla wszystkich komponentach w ObjectInspector ustaw DXDraw na Scena. […]

Czytaj więcej

Animowane tło

Artykuł opisuje w jaki sposób korzystać z obiektów TBackgroundSprite umożliwiających tworzenie animowanego tła w grze. 1. Na początku wstawmy na formę odpowiednie komponenty: Komponent – Proponowana nazwa DXSpriteEngine – DXSpriteEngine1 DXTimer – DXTimer1 (Interval 0) DXDraw – DXDraw1 (align alClient) DXImageList – DXImageList1 Dla DXImageList i DXSpriteEngine w polu DxDraw wybierzcie DxDraw1. W DXImageList dodajmy […]

Czytaj więcej