Liczby Fibonacciego zdefiniowane są w następujący sposób:

gdzie n należy do zbioru liczb naturalnych. Obliczanie liczb Fibonacciego dla kolejnych liczb naturalnych n jest prostą sprawą. Wstawiamy do pierwszego i drugiego elementu tablicy wartość 1, tak jak to wynika z definicji. Następnie, w pętli, poczynając od trzeciego elementu, obliczamy wartość dla każdego n, poprzez dodanie do siebie dwóch poprzednich wartości elementów tablicy:

itd.

Pełny kod przykładowego programu:

 

Autor: Iskar

Załączniki

  • zip kod
    Rozmiar pliku: 472 B