Artykuł powstał na prośbę jednego z stałych gości naszego serwisu. Będzie krótki, ale powinien niektórym się przydać. Stworzymy animowaną jednostkę, która będzie poruszać się po arenie.

Na starszych komputerach arena może być niewidoczna, ponieważ ze względu na swój rozmiar(640×480) tekstura do niej będzie rozmiaru 1024×1024, a starsze karty graficzne obsługują tekstury o maksymalnym rozmiarze 256×256.

Na początek przygotujmy grafikę dla areny i animowanej jednostki. w naszym przypadku jednostka będzie składać się z czterech grafik, po dwie klatki każda. Na każdej grafice znajduje się jednostka odwrócona w inną stronę. 

 

Mamy już przygotowaną grafikę, przejdźmy teraz do kodu. Na początku zadeklarujmy :

Powyższe polecenia omawialiśmy w poprzednich artykułach. Wszystkie funkcje ruchowe będziemy wykonywać w procedurze OnKeyDown. Nałożymy ograniczenie poruszania się tylko w obszarze, przesuniemy jednostkę oraz ustalimy kierunek dla zmiany rysunku. Oto ta procedura:

Na zakończenie ostatnia procedura rysująca naszą jednostkę o kierunku zależnym od zmiennej kierunek. W niej również będziemy animować jednostkę.

W ten sposób dotarliśmy do końca 🙂

Autor: Nakiel