Nowy kursor myszy dla tworzonego przez nas programu możemy wczytać w bardzo prosty sposób posługując się funkcją LoadImage oraz zwróconym w wyniku jej wywołania uchwytem. Oto kod całej procedury: