Funkcja, która zwróci nam rzeczownik w odpowiedniej formie, np:
Deklinacja(1, 'bajt’, 'bajty’, 'bajtów’): zwróci 'bajt’
Deklinacja(15, 'minuta’, 'minuty’, 'minut’): zwróci: ’15 minut’

Użycie:

(kod na podstawie: http://blog.i64.pl/BlogPio/200612/05-deklinacja-rzeczownika-w-funkcji-licznika/

Autor: Kkkas